Human management

Alla företag behöver en bra ledning för att medarbetarnas kapacitet ska komma till sin rätt.

Samtidigt räcker det inte med en kompetent ledning om medarbetarna inte har en tydlig bild av organisationens mål, hur de själva kan bidra och hur de ska samverka med sin omgivning. Grunden för en effektiv och väl fungerande organisation är arbetsglädje.

Rezon utvecklar ledningsgrupper och genomför interna utbildningsprogram. Vi genomför beteendeanalyser av arbetsprocesser och strukturer, utvärderingar av arbetssätt och ger förslag till effektiviseringar. Våra konsulter fungerar som stöd i utvecklingsprocessen och i implementeringen av nya verktyg och arbetsmetoder.

Profilbild på Jan-Erik Richnau

Jan-Erik Richnau

Utbildning och management Kontakta mig Mobil 070-327 30 67 Direkt 010-709 98 01 janerik.richnau@rezon.se