E-Interplace

För att kartlägga personernas teamroller utvecklades ett pc-program som döptes till Interplace®.

Programmet som handhar teamrollanalyserna är en uppföljning av boken och ger ett verktyg att bedöma ledares karaktäristika i termer av en teamrollprofil. Lång forskning och många års praktiska erfarenheter ligger bakom utformningen av Interplace®. Jämförelse görs mellan personens data och ett genomsnitt baserat på forskningsmaterial insamlade i England och andra länder, däribland Sverige. Interplace® ersätter inte annan urvalsinformation och tar inte hänsyn till en kandidats kvalifikationer och erfarenheter. Interplace® ger ett värdefullt tillskott till sådan information, t ex hur väl kandidatens styrkor passar för jobbet. Dessutom får vi möjlighet att bedöma ett teams prestationer beroende på teamets sammansättning av individer.

Som ett Human Resource system möjliggör Interplace® bättre beslut när det handlar om människor. Bättre beslut fattas när man har fakta baserad på ett bredare urval av information, presenterat på ett lättförståeligt och relevant sätt för den aktuella situationen. Interplace® fokuserar på en typ av information som ofta är svår att få tag i och svår att processa, då den relaterar till individens sätt att bidra på sitt potentiella arbete. Numera finns Interplace® som webbaserat verktyg och heter E-Interplace®.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling