Extended DISC

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation.

Verktyget kartlägger våra naturliga beteendemönster och vår utvecklingspotential. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas och hitta strategier för att skapa goda relationer – till exempel i ett team.

Extended DISC Team kombinerar teammedlemmarnas profiler för att lättare kunna utläsa teamets effektivitet och dess sårbarhet. Med den insikten kan teamet på ett naturligt sätt hitta strategier för att kompensera det som saknas.