FIRO B

FIRO-B visar våra sätt att samspela med andra.

Instrumentet ger kunskap om människors olika mellanmänskliga behov och hur dessa avspeglar sig i kommunikation och samarbete med andra. FIRO-B visar också hur man uppfattas av andra, vad som kan orsaka konflikter, hur man kommunicerar och i vilka arbetsmiljöer man kommer bäst till sin rätt. Dynamiken i arbetsgrupper och team kan enkelt och pedagogiskt förklaras och utvecklas med hjälp av begreppen i FIRO-B.

FIRO-B utvecklades av den Amerikanske psykologen Will Schutz och är ett av de verktyg som används i kursen The Human Element (THE).

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-327 30 67
Direkt: 010-709 98 01

Jan-Erik Richnau

Utbildning och management