Förändringens Fyra Rum

Claes Janssens Fyrarummaren är en teori om förändring, utveckling och lärande – samt hur vi förhåller oss till vår egen och andras förändring och utveckling.

Den handlar också om livet utanför arbetet, särskilt om vad som sker med dig själv och andra i samband med förändring, kris, förnyelse, stress eller andra påfrestningar.

Fyrarummaren hjälper individer, grupper och organisationer att bättre förstå och hantera sig själva i olika aspekter av Nöjdhet, Självcensur, Förvirring och Inspiration. Den uppmuntrar och underlättar individuellt och gemensamt ansvarstagande. Kombinationen av teorin och hur den praktiskt förmedlas är unik och mycket produktiv. Den hjälper små och stora organisationer att skapa medvetenhet, kraft, mod och riktning även i svåra lägen.