GDQ - The Group Development Questionaire

Susan Wheelan har arbetat med och forskat om arbetsgrupper och deras utveckling i 25 år. Ett resultat av hennes arbete är The Group Development Questionaire (GDQ), en utvecklat frågebatteri kopplad till hennes integrerade modell för grupputveckling (IMGD).

Rezon erbjuder en vetenskapligt beprövad metod att mäta gruppers effektivitet. Organisationer som utbildar sina medarbetare i de tekniska aspekterna av arbetet samt i hur man arbetar effektivt i en arbetsgrupp, ökar sina chanser att få ett högpresterande team.

Detta är ett mycket kraftfullt mätinstrument som ledningsgrupper och arbetsgrupper kan arbeta med över tid för att följa upp lönsamhet av investerad tid och pengar i lagbyggnad och lagutveckling. Med hjälp av ”The Group Development Questionaire” (GDQ) kan vi avgöra i vilken utvecklingsfas en grupp befinner sig och utforma interventioner i enlighet med detta.

 

Tidsaspekter
GDQ – analys, en halvdag.
Genomgång av testresultat, en dag.
Därefter sker löpande återkoppling av gruppens effektivitet med hjälp av GDQ (rekommenderad intervall 3-4 ggr per år).

 

Om GDQ

The Group Development Questionaire är ett instrument som vi erbjuder som ett komplement till lagbyggnad och lagutveckling. Detta för att kunna mäta resultat av insatser samt att kunna erbjuda stor träffsäkerhet i föreslagna upplägg. Att arbeta med GDQ innebär även att gruppen tränas i att själva kunna analysera och mäta gruppens behov och välbefinnande.

Om IMGD

Susan Wheelan (1994 och 2005) beskriver gruppen utveckling i fyra stadier. Modellen integrerar aktuell forskning i ämnet. Wheelan benämner sin modell för ”An Intergrative Model of Group Development (2005). IMGD används bland annat som en av de bärande teorierna I Försvarshögskolans grupp- och ledarskapskurs UGL.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-327 30 67
Direkt: 010-709 98 01

Jan-Erik Richnau

Utbildning och management