Hogans Deskriptiva Skalor

Med Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) kan du redan i samband med rekryteringen ta reda på om det finns en hög risk för att en person inte klarar av situationen när belastningen och kraven är höga.

HDS används även i utvecklingsarbete för att ta reda på hur en persons beteende påverkar andra och att träna på att minimera risken för att personen inte ska kunna hantera situationer under stress.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-559 65 02
Direkt: 010-709 98 04

Urban Bergman

Rekrytering och management