JSI - Job Seeking Index

JSI – Job Seeking Index är ett frågeformulär med väl avgränsat syfte som utvecklats för att bedöma nivån på alla tolv typer av kontakthinder.

För dig som är yrkesverksam och just nu står inför ett karriärbyte, eller om du aktivt söker nytt jobb, kan JSI-testen ge dig vägledning. Att besvara JSI tar ca 30-40 minuter. När du har besvarat testen får du en JSI sammanfattningsrapport. Den skräddarsydda JSI rapporten innehåller en tolkningsguide för varje skala, sammanfattningen av dina poäng på varje skala, rekommendationer och en lista med resurser för utveckling

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-559 65 02
Direkt: 010-709 98 04

Urban Bergman

Rekrytering och management