Organisations- barometern

Ett unikt instrument som mäter organisationsklimatet.

Den har sin teoretiska bas i teorin om Förändringens Fyra Rum, den mäter graden av inspiration och nöjdhet liksom graden av censur och förvirring. Materialet består av en enkät samt ”Introduktion till Fyrarummaren”. Arbetsformerna bygger på och kräver allas bidrag. Såväl datainsamling som diagnos görs gemensamt liksom arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 0701-732 771
Direkt: 010-709 98 05

Lars Sjödin

Utbildning och management