Personlig Dialektik

Personlig Dialektik är ett träffsäkert självtest med tillhörande beskrivning av teorin.

Det är lätthanterligt och tolkas i direkt anslutning till användningen. Personlig dialektik beskriver två sätt att förhålla sig till sig själv, andra och samhället. Personlig dialektik är i första hand till för ökad självkännedom och personlig utveckling. Det utgör dessutom ett kraftfullt, berörande och frigörande utvecklingshjälpmedel vid grupputveckling, teambuilding samt aktiviteter avsedda att stärka ledningsgrupper och styrelser.