Personlig Dialektik

Personlig Dialektik är ett träffsäkert självtest med tillhörande beskrivning av teorin.

Det är lätthanterligt och tolkas i direkt anslutning till användningen. Personlig dialektik beskriver två sätt att förhålla sig till sig själv, andra och samhället. Personlig dialektik är i första hand till för ökad självkännedom och personlig utveckling. Det utgör dessutom ett kraftfullt, berörande och frigörande utvecklingshjälpmedel vid grupputveckling, teambuilding samt aktiviteter avsedda att stärka ledningsgrupper och styrelser.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 0701-732 771
Direkt: 010-709 98 05

Lars Sjödin

Utbildning och management