SDI – Strength Deployment Inventory

SDI – Strength Deployment Inventory – hjälper dig att ta reda på dina starka sidor i relation till andra människor under två olika betingelser: när allting går bra och när du hamnar i en konfliktsituation.

SDI är en kartläggning av de värderingar som motiverar hur du känner dig och uppträder i olika situationer. Programmet ger också förslag på hur du kan använda dina starka sidor för att förbättra dina relationer till andra människor.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-327 30 67
Direkt: 010-709 98 01

Jan-Erik Richnau

Utbildning och management