SPQ Gold

SPQ*Gold är det enda testet i världen som är byggt för att mäta säljhinder och är därmed unikt i sitt slag.

Testet har en hög förmåga att förutsäga olika individers prestationsförmåga när det gäller försäljning. SPQ*Gold är inget personlighetstest utan ett aktivitetsbaserat test. Testet kan användas vid utveckling av säljare och vid rekrytering. Testet finns på svenska, norska och engelska samt italienska och spanska.

Varför prospekterar inte säljare tillräckligt?

80 % av alla som påbörjar en säljkarriär överlever inte det första året. Förklaringen är enkel. De säljer inte tillräckligt mycket. De säljer inte tillräckligt för de har inte tillräckligt med människor att sälja till för att de inte arbetar upp tillräckligt antal prospekts varje dag. Anledningen är rädsla.

När rädslan för ”self-promotion” slår till begränsar det förmågan att skapa nya affärer. Den kallas ”Sales Call Reluctance”® och är en känslomässig blockering som begränsar förmågan att generera nya kunder och t o m utveckla existerande kunder. Sales Call Reluctance® är vanligt och den enskilt största orsaken till underprestationer och kostar såväl individer som hela organisationer stora pengar.

Forskningsresultatet som idag bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning av George Dudley och Shannon Goodson kan användas på två sätt; Vid utveckling av existerande säljkår och vid rekrytering. Forskningen har skett i samarbete med psykologiska institutionen på Texas University i Dallas. Forskningsresultatet har rönt mycket intresse bland många yrkesgrupper. Bland säljare för det stöd och hjälp det kan ge, bland andra forskare och leg psykologer inte minst för den genomarbetade och mycket seriösa och intressanta  forskningen. Bland konsulter för ett verktyg som de med sin erfarenhet och skicklighet kan använda som en hävstång för att nå resultat

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling