BKT - Bedömning av Kritiskt Tänkande

Bedömning av kritiskt tänkande – BKT, mäter en persons förmåga till analys och logiskt tänkande.

Testet mäter färdigheter som ofta används av beslutsfattare, såsom förmåga att identifiera svaga argument, falska antaganden, ologiska slutsatser och tveksamma härledningar.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-559 65 02
Direkt: 010-709 98 04

Urban Bergman

Rekrytering och management