CSI - Career Style Inventory

CSI – Career Style Inventory är ett värdefullt test vid karriärutveckling och rekrytering till mer avancerade positioner.

Testet ger en bra bild över hur en person sannolikt kommer att bete sig i olika situationer på arbetet.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling