Gordons Personlighets-inventorium

Gordons Personlighetsinventorium – GPI mäter personliga egenskaper och värderingar.

Med testets tre olika delar får man fram individens karaktäristika på 20 skalor. Den testade tar dels ställning till beskrivningar av personliga karaktäristika, och dels till vad man tycker är viktigt i livet. Här framkommer bakomliggande faktorer som bl.a. känslomässig stabilitet, drivkraft och ansvarstagande.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-559 65 02
Direkt: 010-709 98 04

Urban Bergman

Rekrytering och management