Urban Bergman

Rekrytering och management

Mobil: 070-559 65 02

Direkt: 010-709 98 04

urban.bergman@rezon.se

Urban är legitimerad Psykolog sedan 1987 och har arbetat som konsult i 17 år.
Urban arbetar i första hand inom våra affärsområden Rekrytering och Management.
Utgångspunkten är att utveckla organisationer med betoning på varje medarbetares personliga potential i syfte att skapa optimala förutsättningar för dynamik och produktivitet. Vanligaste målgrupperna är ledare och medarbetare inom tjänste-, kunskaps- och industriföretag.

Erfarenheter som konsult ledare och chef
Rekrytering, Urval, Headhunting,
Anlagstestning, personlighetsbedömningar, Assessment Centers
Processutveckling för lednings- och arbetsgrupper
Rådgivning åt/utbildning av ledare inför organisationsförändringar
Utbildning av ledare
Mentorskap, Coachning, Karriärutveckling
VD i 10 år
Personalledare
Försäljning

Exempel på utbildning och licenser
-Vidareutbildning på universitet inom bl.a. organisationspsykologi.
-Ett stort antal licenser för personlighetstester, bl.a. GPA, HDI, HDS, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), FIRO-B, och för i stort sett alla psykometriska tester – bl.a. begåvning/analytisk förmåga, spatial förmåga och simultankapacitet – på marknaden.

Som person
Urbans styrkor är att fånga upp, analysera, att atta beslut och genomföra olika insatser.
I grunden finns en övertygelse om att alla människor kan ta ett större personligt ansvar – ibland med stöttning – så att man blir mer självgående och fysiskt/psykiskt mår ännu bättre.