MPQ - Meeting People Questionary

MPQ är ett nytt, innovativt verktyg för att kartlägga styrkor och svagheter relaterade till att möta nya människor.

MPQ är en logisk förlängning av SPQ*Gold. Alla frågor ger multipla val och är direkt relaterade till beteende som associeras med att möta nya människor. Testet kan användas både i rekrytering och som underlag för individutveckling.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling