Utvecklande ledarskap fortsätter växa

30 september, 2016

Vi fortsätter vår satsning på Utvecklande ledarskap och kan meddela att vi framgångsrikt använt UL i ett stort ledarprogram som löper över fem år hos en av våra kunder. Just nu håller vi på att planera för ett 18 månaders program för en annan kunds räkning där UL också kommer att ingå.

Parallellt med detta planerar vi för minst 4 öppna kursveckor för Utvecklande ledarskap under 2017.

För att svenska företag och organisationer ska kunna uppnå ökad konkurrenskraft – nu och i framtiden – krävs ett helt nytt förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. Det kommer att ställas helt nya krav på anpassningsförmåga. Både ledare och medarbetare kommer att behöva ta ett större ansvar, både för sin egen och verksamhetens utveckling. Seminariet om Utvecklande ledarskap passar för chefer och personer som har andra ledarfunktioner som t ex projektledare och samordnare. Innehållet har sin grund i forskningen kring Transformativt ledarskap som anpassats av Gerry Larsson på FHS till Utvecklande ledarskap.

Kontakta gärna Jan-Erik Richnau om du vill veta mer.