Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är en coaching utbildning godkänd av International Coach Federation (ICF) som ger dig verktyg som utvecklar och vidareutvecklar dig i din ledarroll eller som coach.

Utbildningen vänder sig till för dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching som en del i ditt ledarskap. Utbildningen är godkänd av ICF som en ACSTH utbildning. Det innebär att både innehållet och materialet utgår från ICF:s riktlinjer. Godkända deltagare behöver endast komplettera med egen praktik och mentorcoachtimmar för att kunna bli internationellt certifierad på ACC nivå. 

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. 

Du är naturligtvis också varmt välkommen att kontakta Jan-Erik Richnau via telefon eller e-post för personlig information om utbildningen.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-327 30 67
Direkt: 010-709 98 01

Jan-Erik Richnau

Utbildning och management