UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av grupp och ledare passar alla som vill bli effektiva ledare, utbildare eller gruppmedlemmar. Genom konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig – samt hur du hanterar detta.

Du får öva dig i allt som innebär ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och klart samt träna på konflikthantering.

UGL-kursens mål är att få ökad förmåga att:
• Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp.
• Hantera och förstå konflikter. Kunna kommunicera direkt och klart.
• Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå.
• Kunna ta och ge utvecklande feedback.
• Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap.
• Kunna urskilja olika stadier i grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa.
• Förstå behovet av olika ledarstilar.

Detta sker genom uppgifter enskilt och i grupp och genom att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till. Utifrån detta kommer du få ökad självkännedom och personlig utveckling.

Målgrupp
Kursen riktar sig till ledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling och som vill bli effektivare i sin roll.

* UGL är en gammal trotjänare framtagen av Försvarshögskolan på 1970-talet och den första UGL-kursen genomfördes 1981. UGL har sedan dess utvecklats genom åren och är idag en mycket populär kurs både inom näringslivet och offentlig sektor. Rezon jobbar med den senaste revideringen: UGL 2016, som inkluderar de färskaste forskningsresultaten  kring gruppdynamik, konflikthantering, ledarskap och ledarskap under stress. Samtliga av våra handledare är UGL 2016 certifierade av Försvarshögskolan. Läs mer om UGL på Försvarshögskolans webbsida.

Jim Österlund är ansvarig för våra UGL-kurser. Du kan även vända dig till Marianne Littke och Jan-Erik Richnau.

Priset för kursen är 16 900 kr exkl moms/deltagare.
Helpension 5 dagar tillkommer (alla priser exkl moms/deltagare): Halmstad  6 900 kr, Skövde 7 300kr, Sundsvall, Göteborg, Växjö, Stockholm Scandic Foresta och Lovik 7 900 kr, Villa Brevik 9 300 kr, Skeviks Gård och Näsby Slott 8 300 kr,  Sånga Säby 9 500 kr.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-327 30 68
Direkt: 010-709 98 02

Jim Österlund

Utbildning och management