Rekrytering

Inget företag blir bättre än dess medarbetare. Därför är det extra viktigt att all nyrekrytering sker med omsorg.

Det handlar inte bara om att finna människor med rätt kompetens och utvecklingspotential. Lika viktigt är de personliga egenskaperna, att man finner en person som fungerar och bidrar i den befintliga gruppen. En felrekrytering skapar problem och kostar både tid och pengar.

Rezon arbetar främst med rekrytering av chefer och specialister utifrån en gemensamt utformad kravprofil. Vi åtar oss hela, eller delar av, rekryteringsprocessen. Är du intresserad av jobberbjudanden är du välkommen att skicka in ditt CV så kontaktar vi dig för en intervju. Du får dessutom gärna ingå i vår kandidatbank.