Urval och rekrytering

Tillsammans med dig som kund utarbetar vi en preciserad kravprofil.

Genom att söka i vår kandidatbank, samannonsera eller aktivt söka upp personer med önskade kvalifikationer ser vi till att hitta rätt kandidat. Vid samannonsering kan vi ansvara för hela den administrativa processen samt utförö urval, intervjuer, referenstagning och tester. Vi presenterar två till fem olika kandidater som alla matchar den önskade kravprofilen. Vi kan ansvara för hela rekryteringsprocessen eller endast en viss del. Självklart åtar vi oss även uppdrag som rör headhunting.

Vi arbetar även med Assessment Center – en urvalsmetod som kortfattat handlar om ett mångfacetterat program för personbedömning där:

-Fler kandidater bedöms vid samma tillfälle, vilket främst skapar möjlighet till interaktion mellan kandidaterna.

-Olika bedömningstekniker, såsom simuleringsövningar, rollspel och gruppövningar där deltagarna observeras strukturerat. Detta ger ett snabbt underlag som gör det möjligt att belysa de egenskaper/färdigheter man önskar bedöma – t.ex. samarbetsförmåga, lyhördhet och stabilitet.

-Fler bedömare är involverade såsom t.ex. chef, personalansvarig, ev. fackliga representanter och seminarieledare.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-559 65 02
Direkt: 010-709 98 04

Urban Bergman

Rekrytering och management