RPM - Recruiting Preferences Measure

Detta test är det enda i världen som mäter attityder när det gäller rekrytering.

Testet används för Försäljningschefer och Rekryterare och tar reda på attityder och värderingar som är skadliga för ett ökat kontaktskapande. Utgångspunkt är forskningen om Call Reluctance – kontakthinder.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling