Medarbetare

Våra medarbetare består av såväl egen personal som ett nätverk av erfarna konsulter. Välj en av våra medarbetare här nedan för att ta del av en mer utförlig beskrivning av personens erfarenhet och kompetens.

andrea_kodzoman

Andrea Kodzoman

Andrea har mångårig erfarenhet av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hos oss arbetar hon med förändringsarbete, värderingsarbete, stresshantering och föreläsningar. Andrea arbetar även med grupputveckling och individuellt stöd.

Mobil 070-883 76 86 | andrea.kodzoman@rezon.se

Profilbild på Marianne Littke

Marianne Littke

Marianne har arbetat under många år som utbildare inom flera olika områden, bl a ledarskap, grupprocesser, lärande och konflikthantering. Hon har också erfarenhet av företags- och personalledande befattningar. Marianne är även instruktör i frivilligförsvaret i bl a ledarskap och har där fått en gedigen kunskap i personlig utveckling och grupputveckling.

Mobil 070-669 62 23 | marianne.littke@rezon.se

joakim_lonn2

Joakim Lönn

Joakim arbetar som lednings- och personalutvecklingskonsult. Han har genom tidigare arbete i idrottsrörelsen fått goda kunskaper inom ledarskap och personlig utveckling. Joakim arbetar i hög grad med prestationshöjande uppdrag som sälj- och ledningsgruppsutveckling.

Mobil 070-322 36 87 | joakim.lonn@rezon.se

Profilbild på Jim Österlund

Jim Österlund

Jim arbetar sedan många år som lednings- och organisationsutvecklingskonsult. Han har genom sin erfarenhet som företags- och personalledare i olika företag samt genom styrelsearbete fått en god grund för sitt arbete med lednings- och grupputvecklande frågor.

Mobil 070-327 30 68 | jim.osterlund@rezon.se

Profilbild på Urban Bergman

Urban Bergman

Urban är legitimerad psykolog sedan 1987 och har arbetat som konsult sedan 1994. Fokus i konsultarbetet är dels chefs- och specialistrekryteringar/ headhunting och dels chefs-, medarbetar- och organisations- utveckling.

Mobil 070-559 65 02 | urban.bergman@rezon.se

Profilbild på Lars Sjödin

Lars Sjödin

Lars är beteendevetare, författare och konsult. Han har under många år arbetat på Bosön, där han har utbildat idrottsledare och utövare på nationell och internationell elitnivå i beteendevetenskapliga ämnen. Lars anlitas ofta som coach av både näringsliv och elitidrott, designar större utbildningsupplägg och är verksam som konsult inom ledarskap.

Mobil 0701-732 771 | lars.sjodin@rezon.se

Profilbild på Jan-Erik Richnau

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik Richnau har många års erfarenhet av  team- och ledarutveckling. Tidigare har han haft ledande befattningar i andra organisationer. Jan-Erik anlitas ofta för uppdrag som kräver längre och mer omfattande utvecklingsprogram, både som projektledare och konsult. Specialområdet är ledarutveckling.

Mobil 070-327 30 67 | janerik.richnau@rezon.se