Konsultprofil Lars Sjödin

Lars är beteendevetare och har under många år arbetat med beteendevetenskapliga ämnen på Bosön.

Han har utbildat många av svensk idrotts främsta ledare och utövare i prestationspsykologi och ledarskap. Lars anlitas ofta som coach, som designer av större utbildningsupplägg och som ledarskapskonsult. Arbetar i första hand inom våra områden Human management och Utbildning.

Erfarenhet som konsult, ledare och chef

 • Har arbetat som coach för chefer sedan 2003
 • Delägare och styrelsearbete i Rezon AB
 • Har skapat ledarutbildningar för många förbund inom Svensk Idrott
 • Har arbetat med chefsutveckling inom både offentlig och privat sektor
 • Företagsledare sedan 2001
 • Har utbildat ledare och chefer sedan 1999
 • Har under 15 år arbetat som pedagog och utbildare inom grundskola, gymnasie- och folkhögskola

Formell Utbildningsbakgrund

 • Fil. mag. i Ledarskap med inriktning mot utbildning (Uppsala universitet)
 • Psykologi (Stockholms universitet)
 • Idrottspsykologi (Örebro universitet)
 • Aktiv hälsoutveckling (Örebro universitet)
 • Idrottslärarexamen (Örebro universitet)
 • Idrottspedagogik (Umeå universitet)

Exempel på licensieringar och certifieringar

 • Medlem i International Coach Federation (ICF)
 • Certifierad coach inom International Coaching Community (ICC)
 • Licensierad konsult i Sales Call Reluctance® – kontakthinder
 • Licensierad internationell NLP trainer inom The Society of Neuro Linguistic Programming
 • Certifierad i hypnos av The American Board of Hypnosis
 • Licensierad i Förändringens Fyra Rum, Teambarometern och Personlig Dialektik
 • Ackrediterad Extended DISC trainer och handledare
 • Certifierad i beteendeverktyget discus och discus Team handledare
 • Auktoriserad användare av konceptet Mänsklig insikt – Självinsikt

Publicerade böcker

(2001) Tänk om – att arbeta med social kompetens i skolan. Studentlitteratur

(2004/2006) Ledarskapets 4:e dimension 1:a och 2:a upplagen. JNJ

(2010) Nya dimensioner – Ledarskapets 4:e dimension 3:a upplagen. JNJ GML-förlag

(2008/2011) DISC – en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsykologi 2:a upplagan JNJ GML-förlag

Som person

Lars har en fascination för påverkanspsykologi, mänskligt beteende och kommunikation. Tillsammans med en gedigen kunskapsbas fångar han skarpsinnigt upp och förstärker de mellanmänskliga processer som hjälper team eller enskilda individer att prestera. Lars har en stark drivkraft att utveckla, planera och skapa nytt. Många beskriver honom som målinriktad, aktiv, företagsam, noggrann och framåtsträvande. Med en bakgrund av 20 år som aktiv ishockeyspelare från knatte till senior på allsvensk nivå har han fortfarande ett brinnande intresse för ishockey. Därför snörar han på sig skridskorna så ofta han kan för att spela veteranhockey under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret byter han hockeyklubban mot golfklubban.

Profilbild på Lars Sjödin

Lars Sjödin

Utbildning och management Kontakta mig Mobil 0701-732 771 Direkt 010-709 98 05 lars.sjodin@rezon.se