Chefen tror …

2015-08-12

Nyligen genomförde jag ett ledningsgruppsuppdrag ute på härliga Ekerö. Under en paus passade jag på att njuta av solen och läsa lite i tidningen Chef som jag tycker har väldigt bra reportage och krönikörer. Jag blev glatt överraskad när jag såg rubriken: “Chefer leder inte som de tror”. Artikeln handlade om en färsk ledarskapsstudie som påbörjades 2010 av Simon Elvnäs och hans forskargrupp vid KTH. De har studerat chefer för att se om de gör de saker som de tror att de gör och om det har avsedd effekt. Den imponerande studien omfattar 3 500 timmar per år—totalt 17 500 arbetstimmar—där man har följt 400 chefer från olika branscher och organisationer ute i fält. Såvitt jag vet är det den största interaktiva studien som genomförts i Sverige. Forskningsprojektet, som inte är avslutat utan ska presenteras i sin helhet när Elvnäs doktorerar sent i år eller i början 2016, undersöker även vad cheferna definierar som ledarskapsbeteende.

Elvnäs slutsatser visar exakt på hur vi inom Rezon vill arbeta för att utveckla ledare. Två av Rezons grundvärden är ”vetenskaplig” och ”humanistisk”, vilket ligger helt i linje med studiens resultat—att bra arbetsledning är ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering.

Efter att ha spenderat nästan 16 år på att bli främst i Sverige i ledarskapskursen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) både vad det gäller kvalitet och antal kurser per år, går vi nu mot nya och större mål och visioner. Till hösten kommer vi (bland annat) satsa ännu mer på Försvarshögskolans koncept UL – Utvecklande Ledarskap, som tränar ledare att motivera och inspirera, vara ett föredöme och visa personlig omtanke.

Medan UGL handlar om utveckling av ledare och grupp, fokuserar UL alltså på mitt personliga ledarskap. Hur utvecklande är jag? Ger jag utrymme för kreativitet och delaktighet? Lyfter jag frågor som rör etik och moral? Ger jag stöd och tar jag nödvändiga konflikter? Vad behöver jag göra mer av? Ett annat forskningsbaserat koncept som vi är i startgroparna med att rulla igång är “IL” som betyder Indirekt Ledarskap som belyser utmaningar och svårigheter när jag ska leda på flera organisatoriska nivåer. Alltså hur jag hanterar ”korstrycket”. Hur balanserar jag vad styrelsen, eller politikerna, säger och förmedlar nedåt i leden?

Jag pausade en stund och tyckte fåglarnas kvitter matchade mitt humör. Alla Rezons insatser grundas i gedigen och modern forskning och därför är det extra roligt när det kommer ny och dessutom svensk forskning på området. Sedan läste jag förväntansfullt vidare.

En ganska radikal iakttagelse (jag blev själv förvånad) som Elvenäs och hans team gjort, var till exempel att chefer uppskattade att de ägnade 40 procent åt återkoppling medan det filmade materialet visar att det i verkligheten inte var mer än knappa 2 procent. Nästan 90 procent av tiden ägnades åt att instruera, informera och diskutera, när cheferna i själva verket trodde de hade ett coachande förhållningssätt. Att utgå från att människor har sina egna svar, att de kan och vill styra sin egen utveckling, det, är coachande förhållningssätt. Att du som chef kan skapa förutsättningar för utveckling, snarare än att instruera, diskutera eller försöka förändra människor.

Jag kände mig upprymd. Att vår slogan lyder ”organisationer består av människor” är ingen slump. Rezons insatser inom ledarskap rör ofta frågor som att deltagarna behöver bottna i sina och andras känslor, tankar och beteenden

Bland vågskvalp, solsken och fågelkvitter tänker jag att det är ju superkul att några av våra senaste satsningar inom ledarskap och coaching kommer att fylla de behov som den senaste forskningen visar att det ska innehålla. Jag måste träffa den här Elvnäs, tänker jag när pausen är över och jag skyndar in för att fortsätta ledningsgruppsutvecklingen.