Dimma, kärlek och grupputveckling

2014-09-19

I dag har jag sett solen bryta igenom morgondimman utanför Villa Pauli. Så snart solens strålar når marken och börjar värma den skingras snart. Det som varit oklart och kallt blir kristallklart och varmt. Lite som med kärleken tänker jag. När rädsla och osäkerhet får styra råder otydlighet och oro. Så snart människor vågar blotta sig och visa sina känslor och behov kan kärleken få fäste och när den väl får fäste byggs tillit, hopp och en tro på framtiden. Låt oss våga bjuda på mer kärlek mina vänner.

Det gäller inte bara i privata relationer tänker jag. Det gäller i allra högsta grad i våra arbetsrelationen också. Att få se en grupp utvecklas med tillit och respekt för olikheter är något av det vackraste jag vet. Jag är väldigt tacksam över att jag får göra det i mitt arbete.

Den här veckan har jag arbetat med en grupp människor som inte känner varandra sedan tidigare. De har kommit till denna kursveckan för att utvecklas som individ, som gruppmedlem och som ledare. Skillnaden mellan måndagens trevande försök att interagera och denna fredags tillitsfulla arbete är påtagligt. Borta är de flesta dimridåer och den undermedvetna rädsla som hindrat individerna att komma till sin rätt. Nu är det förhärskande förhållningssättet tillit, respekt och kreativitet. Skulle kunna beskrivas som effektivitet i termer om välmående, kvalitet och väl nyttjade resurser. I en organisation skulle det kunna innebära lönsamhet, kvalitet i leveransen och en god arbetsmiljö.

När det gäller grupputveckling i befintliga arbetsgrupper arbetar vi mycket med att skapa en tydlighet kring varför gruppen finns till och förtydligar även viktiga strukturfrågor och de spelregler/förhållningssätt som är viktiga i gruppen. Att klargöra funktions- och gruppdynamiska roller samt skapa en direkt och tydlig kommunikation är också grundläggande.

Ett stort tack till alla deltagare och min kära handledarkollega Sofia Hedberg på vår UGL-kurs vecka 38 på Villa Pauli för den inspiration ni givit mig i det mod och den ömsinthet som ni visat er själva och varandra under denna vecka. Personlig omtanke är både att ge stöd och att konfrontera.