NLP och Coaching

2012-01-10

Allt fler coacher väljer att komplettera sin coachkompetens med NLP.

Halva den engelska styrelsen i världens största oberoende coachorganisation (ICF) är NLP-utbildade. Det är naturligtvis lika lite av en slump som att t.ex. flera framgångsrika ledare och idrottare utbildat sig inom NLP. Men vad är då NLP? En högst berättigad fråga att ställa sig, men en intressantare fråga att ställa sig är: Varför väljer så många framgångsrika människor att utbilda sig inom NLP?

Namnet Neuro-Linguistic Programming (NLP) kan vid första anblick verka både pretentiöst och krångligt. Genom att bryta ned namnet i dess tre delar kan vi skapa en förståelse för namnets komplexitet. Neuro står för våra fem sinnen och hur vi filtrerar vår omvärld via dessa. Linguistic står för hur vi använder vårt språk när vi kommunicerar med både andra och oss själva. Programming handlar om våra mönster, vad som styr oss när vi når framgång eller inte och hur vi kan programmera om dessa mönster för att få det resultat vi vill ha.

NLP började utformas redan 1972 av två amerikaner vid University of California. Richard Bandler som studerade psykologi och John Grinder som var professor i lingvistik arbetade tillsammans för att skapa en ”framgångsmanual” för mänskligt beteende. Genom att studera människor som var extremt framgångsrika i vad de gjorde kartlade Bandler och Grinder de faktiska strategierna dessa människor använde och översatte sedan dessa till pragmatiska modeller och tekniker. NLP innehåller alltså många av koderna till framgångsrik kommunikation, beteendeflexibilitet och gynnsamma tillstånd. Kommunikationen är en stor och viktig del av våra liv oavsett vad vi arbetar med. Genom att bli mer medveten om hur man nyanserat kan använda språket för både intern och extern kommunikation kan man bättre anpassa det efter vad man vill uppnå.

NLP är ett förhållningssätt som lämnar efter sig en mängd metoder och tekniker som kan appliceras i alla möjliga yrkesroller och situationer. Det är också därför vi ser framgångsrika toppidrottare, coacher, chefer, pedagoger m.fl. utbilda sig inom NLP. Den eleganta paketeringen av psykologi och lingvistik berikar individer oavsett deras yrkesroll. För en coach kan NLP i synnerhet berika och utveckla förmågan att nyansera coachingprocessen och nå resultat med sina klienter.