Prima liv

2013-07-11

Prima liv – en dag eller tjugo år. Min farfars far fick lungcancer i 65-årsåldern efter många års arbete på en smutsig fabrik (Svartvik utanför Sundsvall) och dessutom gillade han både cigaretter, cigariller och cigarrer. Domen var hård han var inte i tillräckligt bra fysisk form för att kunna opereras. Men då svallade det gamla vallonblodet och han bad om att få en träningscykel in i sin sjukhussal. Axel, som han hette, tränade sig i form för operation. Han klarade operationen. Han klarade också de fem år då de flesta med lungcancer stryker med – femårsöverlevnaden var knappt 10 % 2004 och Axel fick cancer i slutet av 60-talet. Faktum är att han klarade sig i 20 år med endast 75 % kapacitet på sin enda lunga.

Som liten har jag starka minnen av mina besök hos honom i hans lilla radhus. Det var enkelt, rent och ljust hos honom. Ljudet av Axels andning – andningen lät som om han hade ett mindre astmaanfall – hans normalläge. På frågan om hur han mådde svarade han alltid, alltid – Prima liv. Han reste sig alltid upp med sin raka hållning och såg på mig med sina klarblå ögon och upprepade Prima liv med ett leende. Så vad var det som gjorde att Axel, min farfars far, klarade operationen och levde fyra gånger så lång tid som statistiken förutsade? Det är säkerligen en rad olika omständigheter som spelat in som bra sjukvård, stöttning av anhöriga, fysiska förutsättningar och det faktum att han slutade röka (även om han fuskade lite ibland). Jag har funderat mycket på detta och för mig är det en sak som sticker ut. Det är hans obotligt positiva livshållning tydligast symboliserad av hans mantra och affirmation Prima liv.

Säkerligen fanns ett visst mått av försvar och förträngning bakom hans positiva sätt att möta sin svåra situation, men Axel visade också att han var beredd att möta utmaningarna med handling. Han visade också att han inte var beredd att identifiera sig med sin cancer. Så hans mantra hjälpte honom att identifiera sig med att leva ett Prima liv. Han satte upp ett mål med livet och förankrade viljan i djupet av sig själv. Utifrån sitt väsens centrum – självet. Min syn är att endast val som görs på denna nivå kan skapa bestående förändring och möjlighet att leva det liv som jag verkligen vill leva.

Under detta år har jag mötts av ett par riktigt stora personliga utmaningar föra att två nära anhöriga blivit sjuka jag har arbetat målmedvetet för att ta mig igenom dessa utmaningar. Ja, just det tagit mig igenom – inte förbi eller ur eller ifrån. För mig har det varit viktigt att acceptera den situation som mina anhöriga och jag hamnat i. Accepterat tankar och känslor. Före och efter acceptans kommer närvaro. Först närvaro för att skapa öppenhet för de känslor och tankar som faktiskt finns. Sedan att acceptera dem och efter det välja vad jag faktiskt vill fokusera på. Ett beslut från mitt själv.

Kom ihåg att fokusera på det du vill i djupet av dig själv genom närvaro, acceptans och öppenhet för att sedan göra ditt val, sätta upp ditt mål och sin upprepa din affirmation. När du är närvarande och medveten om dig själv kan du också vara närvarande för dina nära och kära. En dag eller tjugo år.

Med detta vill jag önska dig och dina närmaste en riktigt fin sommar med Prima liv.