Problemet är inte problemet, det är din inställning till problemet som är problemet

2013-01-04

Tänk rätt! Ha rätt attityd! Använd en framgångsrik strategi! Uppmaningarna är många för den som söker det universella framgångsreceptet. De flesta som sysslar med att kartlägga framgångsrika människor är överens om att ”rätt inställning” är en avgörande faktor för framgång. Alla är dock inte lika överens vad som är rätt inställning.

Vissa tror att tänka positivt är det viktigaste. Jag håller både med och inte. För mig är den gamla uppmaningen ”tänk positivt” och positivt tänkande inte samma sak. ”Tänk positivt” är lika konstruktivt som att hålla in magen när man ställer sig på vågen. Uppmaningen i sig löser inte särskilt mycket. Min erfarenhet är att den till och med kan skapa mer frustration och till och med späda på eländet man upplever.

Reaktionen på uppmaningen ”tänk positivt” blir många gånger en ”lätt för dig att säga”-reaktion. En del av er kanske kommer ihåg nedanstående bild som för ett antal år sedan cirkulerade på arbetsplatser som en slags motkraft mot den klämkäcka ”tänk positivt så löser sig allt”-attityden.

Men positivt tänkande är något annat. Med den attityden blundar man inte för, utan uppmärksam-mar problemet och är samtidigt beredd att utforska en lösning. Att ha ett positivt tänkande innebär:

– att vara så väl förberedd som möjligt för att kunna hantera motgångar på bästa sätt

– att kunna se möjligheter i en situation som i första läget uppfattas som negativ

– att behålla sitt kritiska tänkande utan att bli negativ och begränsad

Rätt inställning handlar alltså inte om att alltid vara optimistisk, positiv och självsäker. Den verkliga konsten är att fortsätta att få saker gjorda även när du känner dig pessimistisk, negativ eller osäker.

Positivt tänkande är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling och fortsatta framgångar i livet. Coacha dig själv med följande frågor för att skapa ett positivt tänkande:

– Vad kan jag göra för att påminna mig själv om att optimala förutsättningar inte är avgörande för min framgång?

– Vad kan jag göra även när jag känner att allt är negativt?

– Vad kan jag göra för att ta mig ett litet steg framåt fast jag känner uppgivenhet?

Lars Sjödin, om prestationspsykologi och framgångsfaktorer