Rätt person på rätt plats i rätt tid

2012-01-09

I samband med en rekrytering nyligen fick jag höra talas om att man kan testa människor för att se när de blir ”fartblinda”. Förekommer detta?

Svar: Vid rekryteringar till säkerhetsmässigt känsliga uppdrag och poster med ansvar över stort antal anställda och/eller stora ekonomiska värden bedöms ibland hur sökande hanterar sina personliga styrkor.

Dessa bedömningar brukar inte vara test i regelrätt bemärkelse utan självskattningsformulär. Där får man fram ett antal skalor med information om hur kandidaten kan reagera under ökad press och påfrestningar, samt hur detta kan yttra sig i konstruktiva respektive destruktiva beteenden i arbetet.

Här kan också tendenser till på bristande ledarskap och ”urspårning” ses. Exempelvis kan en person som är mycket självständig i grunden under vissa betingelser/påfrestningar bli arrogant. Ofta innehåller dessa formulär också kontrollskalor för att se om personen förskönar sig i sina svar.

Det kan i ett visst skede av en organisations liv vara bra med en entusiastisk ledare, till exempel under idé- och kreatörsstadiet. Under ett mer strukturerat skede med förvaltning kan en sådan ledare däremot upplevas (och faktiskt vara) ombytlig eller rent av lynnig. Det är samma egenskap som ses men beroende på organisationens läge kan den vara mer eller mindre funktionell.

Utgångspunkten är inte att sortera bort folk utan snarare att se vilka personliga styrkor människor har. Men man tittar även på baksidan av dessa styrkor, det vill säga när de blir överdrivna och inte är styrkor utan snarare hinder. Detta för att guida ledare över tid och hantera möjliga ”baksidor” av deras styrkor.