Rötägg i organisationer

2012-03-02

Många av oss har säkert i sitt arbete genom åren stött på udda människor med konstiga beteenden. Dessa beteenden är direkt kontraproduktiva och störande för organisationen – de tar energi och de minskar arbetstrivsel och effektivitet. Jag väljer att kalla dem rötägg. Ibland får jag förfrågan att hjälpa organisationer hantera sådana här rötägg.

Det finns en mängd olika konstigheter som då dykt upp – bl.a. en man som gick med långkalsonger utanpå sina kläder för att provocera. Det visade sig att bakom det hela låg en irritation på kvinnor – dels i lönehänseende men framförallt att mannen tyckte det var ”orättvist” att kvinnor fick ha tights på arbetet. Vid ett annat tillfälle såg en person till att bli sjukskriven för krisreaktion då den skulle byta tjänsterum.

Då jag träffar på sådana här rötägg i organisationer så finns påfallande ofta likheter i deras störda beteende:

– De kan vara kraftigt överdrivna känslomässigt – som kan pendla från total offermentalitet till rejält översitteri.

– De lyssnar inte, är ofta väldigt själupptagna.

– Avsaknad av empati gentemot andra.

Men har dessa rötägg alltid varit sådana?

Min erfarenhet är att de flesta människor från grunden inte är så konstiga/störda som en del kan bli senare i livet. Orsakerna till utveckling av störda beteenden är f.ö. väldigt ofta av privat natur.

Jag brukar jämföra med att om en person börjar ”måla in sig i ett hörn” – t.ex. bete sig avvikande/divergerande från vad organisationen står för – så är det oerhört viktigt att chefen genast tar av honom eller henne ”pensel och färgburk”. Att chefen hjälper individen att korrigera sig i ett tidigt stadium. Om chefen däremot av egna rädslor eller andra oförmågor istället står och håller i färgburken så att personen kan fortsätta måla in sig i ett hörn, så skapas efter några år ett rötägg. Och chefen blir faktiskt assisterande i denna dåliga och nedåtgående spiral. Det blir ju onekligen också en ”intressant” kultur på denna arbetsplats – där icke sunda beteenden är okej. Konsekvensen är vantrivsel och ineffektivitet för organisationen. Konsekvensen för rötägget är ofta att han eller hon får sluta sitt arbete.

Även om alla människor har ett ansvar för sig själva och sin situation så kan de i någon livsperiod ha svårare att axla detta ansvar. Då ska du som chef ha mod och förmåga att lotsa personen att ta sitt ansvar och hitta rätt. Det är att verkligen bry sig om och ”coacha” människor och gör en bra ledare. Att ignorera situationen och inte göra något kan handla om ett alltför ”vårdande” förhållningsätt som ofta grundar sig i egna rädslor. Det kan även bottna i oerfarenhet och att det ibland är svårt att utröna begynnande tecken för ett blivande rötägg.

Att som chef ta tag i medarbetare handlar om att skydda sin organisation/arbetsplats mot dessa rötägg och även att rädda dessa rötägg från sig själva. På ett tidigt stadium. Vi har verktygen och kompetensen att försäkra sig mot rötägg.