Lotta Wikström

Lotta Wikström

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Jag har över 20 års erfarenhet inom HR-området och ledarskap och har själv arbetat som HR-chef i olika branscher och alltid haft ett stort engagemang att utveckla chefer och ledare inom organisationerna. Ledarskap börjar alltid med att utforska och utveckla dig själv som ledare och vara nyfiken på din egen utveckling för att sedan kunna driva utveckling genom dina medarbetare och organisation. Vi som ledare behöver alltid visa vägen och vara förebild för våra medarbetare. Jag tror på ett närvarande ledarskap för att bygga relation och förtroende som ger trygghet för både medarbetare och chef. Tryggheten kommer leda till att medarbetare vågar utmana sig själv för att bidra till organisationens framgång.

Vad är meningsfullt
Att få vara med när ledare utmanar sig själv för att utvecklas som person och ledare är verkligen en förmån. Jag imponeras av det mod och engagemang som ledare går in med och hur fint grupper utmanar varandra för att bidra till varandras utveckling.

Handleder

  • UL

Exempel på licenser

  • UL-handledare
  • Handledare Förtroendefullt samarbete
  • Certifierad förändringsledare ADKAR

Det finns inga kommande utbildningar med Lotta Wikström.