Sofia Hedberg

Sofia Hedberg

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Sofia har i många år arbetat som ledare, handledare och utbildare i Försvarsmakten främst inom områdena ledarskap, pedagogik, krisstöd, konflikthantering och individ- och grupputveckling. Sofia har en officersexamen och även en fil.kand examen från Uppsala universitet med huvudämne pedagogik med inriktning mot personalutveckling och brukar säga: "-Människor och mänskligt beteende är min passion!" Viktigt för Sofia i hennes handledarskap är att se varje deltagare och skapa en trygg lärsituation där man som deltagare vill och kan delta nyfiket och utforskande.

Vad är meningsfullt
"För mig är det en ynnest att få se människor växa och utveckla och det är en sann glädje att få vara en del av detta! Jag bidrar med mitt handledarskap men det är deltagarna som gör det hårda arbetet. Att bidra till en bättre värld kan man göra på många olika sätt, men för mig är ett sätt att utöva ett gott handledarskap som banar väg för andras framgångar. Att se deltagare utvecklas och lämna en kurs med nya tankar och insikter är för mig mycket meningsfullt."

Feedback från deltagare
"Jag uppskattar verkligen Sofias lugna och förstående sätt"

Handleder

  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • UL-handledare
  • Certifierad ICC-coach
  • Strenghts Deployment Inventory (SDI)
  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

Det finns inga kommande utbildningar med Sofia Hedberg.