Ulla Hoppe

Ulla Hoppe

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Ulla Hoppe är legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och även fil dr i pedagogik. Hon har arbetat i över 20 års tid med utveckling av människor. Sin fil kand-examen tog hon 1986 i pedagogik och psykologi, följ av en filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992.

Handleder

  • FUGL
  • IL
  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)
  • GDQ (Group Development Questionnaire)
  • UGL engelska
  • Handledarutbildare
  • HUGL (Handledar-UGL)

Det finns inga kommande utbildningar med Ulla Hoppe.