Anne Karlström

Anne Karlström

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Anne arbetar idag som konsult inom utbildning, projektledning, coaching, ledarutveckling och förändringsledning. Hon har sin bakgrund inom pedagogiken och har mångårig erfarenhet av projektledning samt olika ledande roller i ledningsgrupper och styrelser. Hon leder en avdelning på ett företag inom utbildningssektorn där huvuduppdraget är att utveckla pedagogiska, tilltalade utbildningar för framförallt bank och finanssektorn samt sitter med i företagets ledningsgrupp. Utöver det arbetar Anne som coach och ledarutvecklare och har ett stort engagemang i hundvärlden. Annes tror på det coachande ledarskapet. Ledarskap förutsätter ett medarbetarskap, och genom bland annat lyhördhet och engagemang skapas goda förutsättningar att utveckla medarbetare och verksamhet framgångsrikt.

Vad är meningsfullt
Att utvecklas tillsammans med andra både under utbildning och i vardagen skapar delaktighet och ger en mening till att bidra aktivt. För mig är det också meningsfullt att kunna skapa en miljö som gynnar den egna utvecklingen och skapar trygghet vilket kan ge mod att våga pröva nytt.

Feedback från deltagare
Stort tack för en fantastiskt givande UGL-kurs före jul. Jag tycker att jag har med mig kursen varje dag i tankarna och jag hoppas att det även återspeglar sig i hur jag leder:-)

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad coach ICC
  • Certifierad användare Extended DISC
  • Prosci Change Management Certification
  • UGL-handledare

Det finns inga kommande utbildningar med Anne Karlström.