Matti Kortelainen

Matti Kortelainen

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Matti arbetar med konsulting i kortare uppdrag med grupper och individer. Matti arbetar med Rezons öppna utbud med Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och med Utvecklande Ledarskap (UL). Matti har genomfört över hundar UGL kurser och brinner för att skapa effektiva grupper. Matti har själv arbetat som VD och ledare inom ideell, kooperativ och offentlig sektor. Han har drivit egna företag vid sidan av sina arbeten och är sedan fyra år heltidskonsult i ledarskap, grupputveckling och chefshandledning. Matti anser att ledarskap handlar om självinsikt. Ledare behöver känna sig själv, veta vilka behov som driver hen, vad som är hens utvecklingsområden och vara ödmjuk inför sina medarbetarens känslor och behov. Livslångt lärande och ödmjukhet inför uppdraget är en god förutsättning för ett gott ledarskap, tycker Matti.

Vad är meningsfullt
Utveckling blir meningsfullt när alla i gruppen använder sig av de verktyg och färdigheter de har fått och tränat på. Då alla känner sig nöjda med sig själva och accepterar sina förtjänster och tillkortakommanden och upplever sig som värdefulla, kompetenta och omtyckta.

Feedback från deltagare
Matti: fantastisk lyssnare och väldigt insiktsfull. Jag kände stor tillit till dig! Mycket bra ledare. Behagligt ledarskap, tryggt. Bra fördelning mellan genomgångarna. - Lugn och trygg närvaro, stor kunskap, timing. Mycket bra, bestämda men mjuka och förstående när det behövdes. Glimten i ögat och en fast hand.

Handleder

  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • SDI - Strength Deployment Inventory
  • Handledare i Utvecklande Ledarskap
  • UGL Handledare

Kommande utbildningar med Matti Kortelainen

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-06-24 - 2019-06-28Vecka 26Gottskär Hotell
Göteborg
Matti Kortelainen Meddelas senare 17 900 kr (kurspris)8 900 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-09-23 - 2019-09-27Vecka 39Näsby Slott
Täby/Stockholm
Annika Samsioe Matti Kortelainen 18 900 kr (kurspris)8 500 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-09-30 - 2019-10-04Vecka 40Öjaby Herrgård
Växjö
Marianne Littke Matti Kortelainen 18 900 kr (kurspris)7 900 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-10-14 - 2019-10-18Vecka 42Öjaby Herrgård
Växjö
Matti Kortelainen Meddelas senare 18 900 kr (kurspris)7 900 kr (kost och logi)Boka nu
UL - Utvecklande ledarskap2019-11-06 - 2019-11-082020-01-14 - 2020-01-14Gottskär Hotell
Göteborg
Matti Kortelainen Meddelas senare 19 900 kr (kurspris)5 660 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-11-25 - 2019-11-29Vecka 48Öjaby Herrgård
Växjö
Matti Kortelainen Meddelas senare 18 900 kr (kurspris)7 900 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning