Annica Nordén

Annica Nordén

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Min heltidssyssla är att undervisa inom ämnena krisstöd och ledarskap på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps skola i Revinge där jag möter elever på SkyddMotOlyckor SMO-programmet, Räddningsledarutbildning A, Brandingenjörsprogrammet samt ett flertal kortare utbidlningar. Krisstöd och ledarskap är för mig en naturlig kombination då det alltigenom handlar om människan. Har dessförinnan 6 års chefserfarenhet, 19 år som samtalsledare och 20 år som instruktör.

Vad är meningsfullt
Det essentiella i livet är välmående. Genom att ge varandra konstruktiv uppmärksamhet i de möten vi har växer vi tillsammans, blir välmående och därmed effektiva.

Feedback från deltagare
Efter kurser brukar jag få till mig att jag är lugn, kunnig och strukturerande.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL handledare
  • SDI handledare
  • MHFA handledare

Kommande utbildningar med Annica Nordén

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-07-01 - 2019-07-05Vecka 27Hotel J
Nacka Strand Stockholm
Annica Nordén Johan Rönnholm 17 900 kr (kurspris)8 900 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2019-11-04 - 2019-11-08Vecka 45Hotel J
Nacka Strand Stockholm
Annica Nordén Jan-Erik Richnau 18 900 kr (kurspris)8 900 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning