Dan Nordlöf

Dan Nordlöf

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Mina erfarenheter och tankar kring ledarskap rör sig allt mer kring samspelet mellan ledarskapet och medarbetarskapet i de förändringsprocesser som aldrig verkar ta slut utan tenderar vara "det nya normala". Dan arbetar i huvudsak med fullt ut anpassade utvecklingsinsatser och förändringsprocesser där genomförandet sker över längre tid, från halvår till flera år. Dessa uppdrag initieras och designas tillsammans med bärare av det övergripande ansvaret för verksamhetens Visioner, Strategier, Kärnvärden och Måluppfyllnad. Delaktighet och förtroendefullt samarbete mellan chefer/ledare och medarbetare är nyckeln. Uppdragen finns och har funnits i både stora och små företag, politiskt styrda organisationer/myndigheter samt ideella och professionella föreningar. Dan har arbetat som organisations- & utvecklingskonsult i 30 år och använder en metodik & pedagogik som till delar harmoniserar med lärandet i UGL, utgör ett externt stöd på få flera organisatoriska plan och för både ledningsteam, arbetsgrupper. Stödjer och coachar ofta chefer och medarbetare individuellt och parallellt med de verksamhetsutvecklande processerna. Han var yrkesofficer i 10 år trots att han aldrig skulle bli militär men nyfikenheten till ledarskap och gruppers dynamik fångade honom och 1983 genomförde han sin UGL och 1986 genomförde han handledarutbildningen HUGL och blev 1993 utvald att genomföra Försvarshögskolans mest omfattande specialutbildning i ledarskap och pedagogik- KLLOK – Kurs i Ledarskap för Lärare och Krigsförbandschefer. En kurs som fullständigt vände upp och ner på relationen till lärandet och ökade viljan att utmana rådande traditionella utbildningar och under de sista åren genomfördes han både korta och längre kurser fullt ut som Problem-Baserat-Lärande PBL. Han medverkade 1996 som delprojektledare i projektet för kvalitetssäkring av framtida handledare genom ny handledarutbildning som resulterade i att bla FUGL tillfördes och fortfarande ingår i nuvarande modell. (UGL-FUGL-HUGL-Slutprov) Han har erfarenhet av styrelsearbete, att handleda större geografiska konsultnätverk, har drivit eget företag och erfarenheter av att vara VD. Har också arbetat ideellt som förändringsledare/ styrelseordförande i en stor idrottsförening med Dam & Herr elitverksamhet och stor barn & ungdomsverksamhet.

Vad är meningsfullt
Dan känner som konsult hög grad av meningsfullhet i sina uppdrag och särskilt där han möter yngre människor och generationer ett exempel är uppdraget vid Science Park Gothia och de startup bolagen inom Gaming och Tech där innovativa krafter möter behovet av att organisera sig och hitta effektivare former för samspel i tillväxtprocesser. Han gläds också åt att det Utvecklande Ledarskapet får ett allt större gensvar i samhället och upplever att det ger tydliga spårbara effekter på trivsel och effektiv när ledarskapet bjuder in till det ömsesidiga samspelet.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • • Certifierad handledare UGL1986
  • • Certifierad/Professionell Coach ICF
  • • Certifierad Insights Discovery kommunikations- & beteendestilar. Är sedan 2022 associerad konsult med åtaganden i Insights Norden
  • • Certifierad användare av Principles of Strategic graphic facilitation vid The Grove Consultants International.
  • • Utbildad I SOL, Solution Focus Metodik som i förändring och utveckling fokuserar på det som redan fungerar och är funktionellt - "lagar inte det som inte är trasigt"
  • • Utbildad i JGL – Jämställdhet-Göra-Leda

Kommande utbildningar med Dan Nordlöf

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2024-08-26 - 2024-08-30Vecka 35Lovik
Stockholm
Dan Nordlöf Lisa Carlberg 21 900 kr (kurspris)9 300 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning