Fredrik Pettersson

Fredrik Pettersson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. Utbildningen till UGL handledare examinerades han för redan 2001 och har nu genomfört närmare 100 kurser. Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal. Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram arbetat med ledningsgruppsutveckling och konflikthantering. Han är också licensierad Rope-Course instruktör.

Vad är meningsfullt
Jag har förmågan att kommunicera direkt och klart vilket brukar skapa trygghet för min omgivning.Visst kan de som gärna förhåller sig generellt tycka att jag kan bli lite skarp, Som polisförhandlare och handledare har jag fått använda och utveckla min förmåga till att snabbt analysera olika handlingsalternativ och agera. Båda rollerna ställer stora krav på initiativförmåga och lösningsfokusering. Jag trivs i en miljö som är dynamisk och oförutsägbar. Det får mig att använda min kreativitet och handlingskraft på bästa sätt. Vad som ger mig mening och kraft är äkthet, oavsett om det handlar sammanhang, möten eller situationer. En gammal kollega beskriv mig som Dionysisk, som betyder uppsluppen och tygellös. Jag trivs med den liknelsen. Dessutom gillar jag hästar.

Feedback från deltagare
Fredrik är en handlingens man, som ser teorier enbart som hjälp för att förstå praktiken. Han är pragmatisk och direkt i sitt sätt att handleda. Hans bakgrund som polis bidrar till en ödmjukhet inför vad som är viktigt i tillvaron och att människor är benägna att vilja väl, men ibland behöver en ledstång i hålla i. Processkänsla, värme och närvaro är hans styrka som handledare.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifiering Extended DISC personanalys
  • Licenserad konsult i Sales Call Reluctance (säljhinder)
  • Certifiering Extended DISC personanalys
  • SML-Self management Leadership på Oxford Leadership Academy
  • Debriefing utbildning
  • konflikthantering

Det finns inga kommande utbildningar med Fredrik Pettersson.