Hans Skog

Hans Skog

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Ledarskap är något jag utövar varje dag, jag leder mig själv och jag påverkar andra genom mina val och det jag gör vare sig jag vill eller inte. På samma sätt påverkar andra och leder mig, det är ett växelspel. Vågar jag vara mig själv, vara trygg och sprida trygghet, berätta om mina drömmar och vad jag tänker och känner och sen tar mig tid att lyssna på andra så har jag kommit långt i mitt ledarskap, både av mig själv och andra. Ledarskap handlar om de jag leder, hur kan jag på bästa sätt stödja dem i att se sitt syfte och gemensamma mål? Ibland behöver de personlig omsorg, ibland fira framgångar, ibland kanske höra, för stunden, obehaglig ärlighet! Jag tänker att det har gått bra om alla med entusiasm strävar mot målet, inte för att de måste utan för att de vill, och att vi har en utvecklande och inspirerande resa på vägen dit! Då brukar resultatet vara svårslaget! Idag arbetar jag bland annat med individuell chefscoachning, hjälper ledningsgrupper att finna mening och värden, samt stöttar grupper med klargörande av syften, mål och arbetsmetoder. Jag har tidigare arbetat som chef både med svenska och internationella team.

Vad är meningsfullt
Att bidra till andra människors lärande och utveckling samt tron på att jag, tillsammans med andra, gör jorden till en lite, lite bättre plats. Sen tycker jag det finns en mening i att också bara ha roligt tillsammans!

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • GDQ - Group Development Questionnaire
  • Diplomerad KBT och familjeterapeut (steg 1)
  • Diplomerad Symbolpedagog
  • Assessios Personlighetstester

Det finns inga kommande utbildningar med Hans Skog.