Jenny Stridsman

Jenny Stridsman

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Jennys fokus är på förändring, individuell som grupp, där ledarskap och grupputveckling är två viktiga delar som påverkar resultatet. När Jenny inte handleder öppna utbildningar har hon förmånen att som konsult driva utvecklings- och förändringsprocesser där hon stödjer chefer och medarbetare i vardagen. Hon har också under många år byggt och genomfört olika ledarutvecklingsprogram på olika nivåer. Hennes egen chefserfarenhet och arbete från olika personalledande befattningar gör att hon har egen förståelse för chefs- och ledarrollen i vardagen. För Jenny handlar ledarskap lika mycket om att leda sig själv som att leda andra. Genom att förstå sig själv, sina egna behov och reaktioner ökar det den egna tryggheten. En viktig ingrediens i detta är mod; att visa min omgivning att jag tror på dem, att jag själv vågar be om hjälp och att jag vågar reflektera kring mitt eget ledarskap. Jenny strävar efter att leva som hon lär och arbetar aktivt med sin egen utveckling i relation till andra.

Vad är meningsfullt
När jag gör de egna valen och finner miljöer där jag både kan bidra, utvecklas och utmanas. Detta blir en tydlig drivkraft i mitt arbete där jag försöker fånga upp varje individ där denne befinner sig för att skapa förutsättningar för dennes lärande

Feedback från deltagare
”Stort engagemang, lyhördhet och kunnande”. ”Jenny har på ett självklart, lugnt, tryggt och jordnära sätt guidat oss”. ”Handlett på ett strukturerat och proffsigt sätt. Mycket bra på att iaktta och reflektera både på grupp- och individnivå”.

Handleder

  • IL
  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • IL-handledare
  • UL-handledare
  • Diplomerad Förändringscoach

Kommande utbildningar med Jenny Stridsman

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2020-08-31 - 2020-09-04Vecka 36Foresta
Stockholm
Jenny Stridsman Meddelas senare 18 900 kr (kurspris)7 900 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2020-10-12 - 2020-10-16Vecka 42Hotel J
Nacka Strand Stockholm
Jenny Stridsman Jim Österlund 18 900 kr (kurspris)8 900 kr (kost och logi)Boka nu
IL - Indirekt ledarskap2020-11-24 - 2020-11-252021-01-12 - 2021-01-13Hotel Statt Hässleholm
Hässleholm
Diana Sendlak-Brundin Jenny Stridsman 19 900 kr (kurspris)5 660 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning