Bob Rosell

Bob Rosell

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Bob fick tidigt i sin karriär till major ett stort intresse för ledarskap och har haft goda möjligheter att utveckla och reflekterar över sitt egna ledarskap, både som direkt och indirekt ledare. Sina erfarenheter och kunskaper har han bland annat delat med sig utav vid föreläsningar på Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Bob har arbetat med utveckling av medarbetare, chefer och ledningsgrupper inom näringslivet och stat/kommun. Då Bob fortfarande arbetar som chef så är han väl insatt i de olika utmaningar som dagens chefer möter, oavsett om det gäller ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö, rekrytering eller att sätta/nå målsättningar. För Bob är det viktigt att se den enskilda individen i gruppen, då denne bidrar till att forma gruppen på olika sätt. Genom att alla bidrar efter bästa förmåga så skapas en positiv stämning som leder till ett bra resultat för gruppen. Oavsett om syftet med gruppen är att ha trevligt tillsammans eller att nå ett mål/resultat.

Vad är meningsfullt
Att möta människor som vill utveckla sig och bidra till deras utveckling. Genom att möta upp individer där de är i sin utveckling och erbjuda dem utmaningar, erfarenhet och kunskap som leder till nya insikter. Utbildning för chefer och medarbetare bidrar till positiva effekter för både individen och samhället.

Feedback från deltagare
"Bob skapar en trygg miljö omkring sig, vilket gör att jag vågar dela med mig och känner tillit" "Lugn och stabil" " Han kan lätt relatera till aktuella dilemman som jag har som chef, då han själv arbetar som chef" "Jordnära" "Lyhörd och ger tydlig återkoppling" "En rutinerad handledare"

Handleder

  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • Certifierad handledare för UGL
  • Certifierad handledare för UL
  • Certifierad handledare för Strength Deployment Inventory (SDI) Premier Edition
  • Examinator UGL handledare
  • Examinator UL handledare
  • Diplomerad professionell coach (enligt ICF kriterier)

Kommande utbildningar med Bob Rosell

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2020-10-12 - 2020-10-16Vecka 42Höörs Gästgifwaregård
Höörs kommun
Ann-Christine Bergström Bob Rosell 18 900 kr (kurspris)7 400 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2020-12-07 - 2020-12-11Vecka 50Bosön Mästarvillan
Lidingö
Bob Rosell Marianne Littke 18 900 kr (kurspris)8 550 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning