Carina Brundell

Carina Brundell

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Carina arbetar som utbildare och HR konsult. Carina är utbildad personalvetare och har lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete. Hon har varit med och utvecklat ett flertal HR funktioner och även drivit olika typer av projekt. Carina har egen chefs- och ledarerfarenhet, vilket gör att hon har stor förståelse för de frågor och problem som chefer möter i sin vardag. Hon är van att stötta chefer på olika nivåer genom coaching, utbildning, handledning, konsultation och rådgivning. Carina tycker att ett gott ledarskap bygger på god självinsikt och ett stort intresse för att utveckla människor och organisationer. Ledarskapet handlar till stor del om att locka fram ett engagemang och det bästa hos var och en. En skicklig ledare förstår vikten av att involvera sitt team och tar tillvara på teamets idéer och kompetens för att uppnå ett gott resultat. Om ledaren lyckas mixa tydlighet, lyhördhet, ödmjukhet och har förmågan att både ge och ta feedback så finns det goda förutsättningar för ett lyckat ledarskap.

Vad är meningsfullt
Att ständigt utvecklas och att få bidra till att andra människor och organisationer utvecklas är meningsfullt för mig.

Feedback från deltagare
Konceptet, väldigt genomtänkt och avvägd mix av teori och praktik som hjälpt mig att nå mina mål med veckan. Väldigt bra handledare!!! Jag tycker att handledarna har varit bra, utmanat oss, varit lyhörda, trygga, lugna, bra energi. Jag är imponerad av ert engagemang. Härliga, lugna och inspirerande. Kompetenta.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad UGL handledare
  • Diplomerad coach, ACC-utbildning (ICF)
  • Utbildning i KBT-verktyg för coacher
  • Certifierad i personprofilanlays (DISC), Thomassystemet

Kommande utbildningar med Carina Brundell

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2024-05-20 - 2024-05-24Vecka 21Gottskär Hotell
Göteborg
Carina Brundell Lena Sobel 21 900 kr (kurspris)9 500 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning