Robert Koss

Robert Koss

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Robert Koss är präst i Svenska Kyrkan, där han under sex års tid haft olika arbetsledande tjänster. År 2001 var han med och startade upp en verksamhet kallad Dialogteamet i sin hemstad Skellefteå. Där arbetar han med frågor rörande mångfald och med utveckling av individer och grupper.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • SDI - Strength Deployment Inventory

Det finns inga kommande utbildningar med Robert Koss.