Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Andreas har en bakgrund som personalvetare och har arbetat inom HR i Försvarsmakten med specifikt fokus på ledarskap och likabehandling innan han startade LeadHuman. Att bygga broar mellan dessa båda områden har hamnar ofta på hans agenda. Vissa kallar det lite förenklat inkluderande ledarskap. Vi människor måste kunna få vara oss själva så mycket som möjligt för att fungera väl på jobbet, lite mänskligare helt enkelt. Därför vill han inspirera till ett mänskligare ledarskap. Att komma till djupare insikter inom de områden han arbetar med är centralt och mycket fokus läggs på självledarskap. Som ledare lyckas du bättre om du är "bottentung" dvs har koll på dina drivkrafter, värderingar och har god självkännedom om dina styrkor och områden du själv behöver hjälp med. Emotionell Intelligens är också centralt i arbetet med ledarskap och grupper, dvs att ha god förmåga att förstå och hantera egna och andras känslor.

Vad är meningsfullt
Andreas brinner för att hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla kapacitet, samtidigt som vi ska hålla och vara lyckliga livet ut. Genom att reducera brus som annars upptar kraft och energi kan vi lyckas med att kombinera hållbart effektiva organisationer och glada inspirerade människor som håller över tid utan att ta kol på sig själva. Att inspirera till att höja blicken, skapa visioner för sitt eget liv och fokusera på det som är viktigt på riktigt skapar mening för Andreas. En utmaning för oss människor, speciellt idag när kortsiktig tillfredställelse och ständig bekräftelse är så lättillgängligt. Samtidigt styrs våra företag och organisationer ofta av kortsiktiga målsättningar för att hela tiden maximera vinstuttag. Då är det lätt att tappa fokus på långsiktig hållbarhet och vad som faktiskt gör oss lyckliga. Lyckas Andreas inspirera till en förändring i riktning med långsiktig hållbarhet tycker han själv att han bidrar med något meningsfullt.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • Diplomerad ICF Coach
  • Certifierad TSDI-handledare

Det finns inga kommande utbildningar med Andreas Nilsson.