Carina Nilimaa

Carina Nilimaa

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Carina har arbetat med det mesta inom HR vid Polismyndigheten, Försvarsmakten, och senast som personalchef vid SCA Packaging Sweden AB (DS Smith Packaging), division Mariestad. I Försvarsmakten arbetade hon som HR-specialist med bland annat uppgifter som Livs-och karriärcoach, UGL handledare och teamutvecklare. Inom SCA omfattade arbetet, förutom ordinarie personalchefsuppgifter, även ledarutveckling, delaktighet i utveckling och genomförande av ledarutvecklingsprogram för mellanchefer. Carina anser att ett gott ledarskap handlar om att lära känna och leda sig själv, för att därefter inspirera och leda medarbetare mot gemensamma mål. Gott ledarskap ger inspirerade och högt producerande medarbetare, och därmed goda resultat.

Vad är meningsfullt
Det är meningsfullt att på olika sätt få möjlighet att bidra till individers och gruppers utveckling, och att få se dem växa. Meningsfullt är också att få dela med sig av yoga och dess goda effekter på kropp, själ och världen.

Feedback från deltagare
Många beskriver Carina som förtroendeingivande, ödmjuk, lojal, målmedveten, drivande och med stor integritet.

Handleder

  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • UL-handledare
  • Diplomerad ICF Coach
  • Licenserad användare av Neuro Linguistic Programming/NLP
  • Ettårig utbildning i Kognitiv beteendeterapi/KBT, Sverigehälsan, 2011
  • Fil.kand med inrikting mot personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs Universitet

Det finns inga kommande utbildningar med Carina Nilimaa.