Rosemary Waher Schennings

Rosemary Waher Schennings

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Varje människa är en ledare! En av de stora utmaningarna i ledarskapet är att varje person ska ha möjlighet att använda sin fulla potential, oberoende av position i organisation.Om jag som medarbetare/chef känner lust och utmaning i mitt arbete kommer organisationen att få god utväxling. Att ha välfungerande grupper, tydliga mål, adekvat kompetens och möjligheten att själv avgöra hur mitt arbete ska utföras ger bästa förutsättningar för organisationer att gå från good to grate och för oss människor att växa och utvecklas. Hur kan människor hitta motivationen att jobba åt samma håll och använda den gemensamma kraften för att nå gemensamma mål? Den frågeställningen försökte jag hitta svar på tidigt i min yrkeskarriär, vilket gav mig möjligheter att utbilda mig inom olika områden och ta mig an utmanande uppdrag. Jag har numera mångårig erfarenhet som chef, däribland som rektor, utbildningschef och VD. Jag är van att leda och arbeta med grupprocesser och brinner för att driva förändringsprocesser. Jag har också designat och arbetat som processledare vid större organisations- och verksamhetsförändringar, bl.a. inom vården och skolan. Jag är utbildad psykolog och lärare, har varit konsult i 22 år och arbetar idag som ledarskapskonsult med individer, grupper och organisationer.

Vad är meningsfullt
Insiktens ögonblick - är fantastisk! Att få vara nära människor när dessa tillfällen kommer och månniskor utvecklas och dessutom i konsultrollen haft möjligheten att bidra till att de kommer ger mig mycket energi.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • GDQ - Group Development Questionary
  • UGL Handledarcertifiering
  • Certifierad ICC Coach
  • 360 certifierad
  • Extended Disc
  • Förändringens Fyra Rum

Det finns inga kommande utbildningar med Rosemary Waher Schennings.