Mikael Jonsson

Mikael Jonsson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Mikael har arbetat i försvarsmakten sedan 1979. Mikaels intresse för ledarskap tog fart när han jobbade på infanteriets officershögskola 1989-1994. Han undervisade i ämnena utbildning,pedagogik och ledarskap. Det var vid denna tidpunkt som Mikael började att reflektera över sitt eget ledarskap och kom till insikten att det är en ständigt pågående process och den pågår ännu ca 30 år senare. Mikael har under lång tid jobbat med att vara ett stöd för de yngre kollegerna i deras ledarskap. Mikael har genom aktivt lyssnande fått kollegor att hitta lösningar på ganska komplexa ledarskapsproblem. Mikael skall nu på en ny befattning jobba med genus och jämställdhetsfrågor samt handledning av yngre kollegor.

Vad är meningsfullt
Att få möta människor som vill utvecklas och känna att jag kan bidra med min långa erfarenhet och mina egna reflektioner. Att befinna sig i ett sammanhang där jag märker att lärande och insikter kommer att hjälpa och utveckla människor. Detta upplever jag särskilt starkt i mitt handledarskap under en UGL.

Feedback från deltagare
Mikael är lugn och trygg och har en förmåga att metareflektera på gruppens processer. Detta skapar förutsättningar för deltagarna och gruppen att utmana och utveckla sig sig.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-Handledare
  • SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition

Det finns inga kommande utbildningar med Mikael Jonsson.