Johan Henschen

Johan Henschen

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Jag arbetar som verksamhetschef på VMP Karriär & Utveckling. Där arbetar jag med personalförsörjning och stöd till uppsagda, omställningsstöd via kollektivavtalsförsäkringar samt även med en del utbildning och konsultstöd inom ledarskap och arbetsmiljö. Jag har även under lång tid arbetat som egenföretagare med jag med inriktning på grupp- och ledarutveckling, coaching och konsultstöd inom ideella organisationer och företag i offentlig och privat sektor. Jag får höra av deltagare och kunder att jag har en förmåga att bygga förtroende och att få människor, både enskilt och i grupp, att öppna sina sinnen, tänka i nya banor och våga pröva nya vägar. Jag har även skrivit ett par böcker inom förändringsledning (Vi som blev kvar – efter uppsägningar och omorganisation) och konflikthantering (Ja men, lyssna då).

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • SDI Premier Edition
  • Myers Briggs Type Indicator MBTI
  • Förändringens fyra rum
  • Thomassystemet PPA DISC (Personprofilanalys)
  • Axiologi

Det finns inga kommande utbildningar med Johan Henschen.